SZAKKÉPZETTSÉG

Kollégáink kiválasztásánál a törvényben meghatározott szakképzettség alapkövetelmény.

A szakmaiságon túl rendkívül fontos a munkatársak személyisége, a gyerekekhez való hozzáállása. Elengedhetetlen, hogy a VitaPici értékrendjéhez maximálisan igazodni tudjanak, és azt sajátjukként fogadják el.

Alapelvünk, hogy a gyermekeket tiszteljük és, partnerként kezeljük, a velük való kommunikációnk határozott, érthető és világos, a hangnem mindig kedves, elfogadó és szelíd, a gügyögést azonban kerüljük.

A napirendet, a szabályokat mondókákkal, énekekkel tesszük követhetővé a számukra. A pozitív megerősítésben, a türelemben és a szeretetteljes, személyre szabott gondoskodásban hiszünk, a büntetés és a megszégyenítés minden formáját elítéljük és mellőzzük.

Alapelveink…

A pozitív megerősítésben, a türelemben és a szeretetteljes, személyre szabott gondoskodásban hiszünk, a büntetés és a megszégyenítés minden formáját elítéljük és mellőzzük.

GYERMEK TISZTELETE

Partnerként kezeljük.

KOMMUNIKÁCIÓNK

Határozott, érthető, világos.

HANGNEM

Kedves, elfogadó, szelíd.

NAPIREND

Követhetővé tesszük.

Szakembereink